نمونه گیری در منزل

.Shabestari Lab
جهت درخواست نمونه گیری در منزل و یا محل کار کافیست نسخه خود را به شماره واتساپ و یا تلگرام آزمایشگاه ارسال نمایید تا همکاران ما شما را راهنمایی نمایند. 
 


شماره واتساپ آزمایشگاه: 09999866035

 

همچنین امکان ثبت درخواست به صورت تلفنی مهیا است.

 

شماره تماس: 

۶۶۰۳۵۷۰۰

۶۶۰۸۱۹۰۴

۶۶۱۵۷۴۳۵