هورمون شناسی

بخش های آزمایشگاه

در بخش هورمون شناسی خود از روش الکتروکمولومینسانس که از جدیدترین و پیشرفته ترین متدهای آزمایشگاهی در دنیا می باشد، بهره می برد. با استفاده از این روش قادر است تا آزمایشهای بخش هورمون را به سرعت و دقت بسیار بالا انجام و جوابها را به صورت خودکار به بخش جوابدهی ارسال نماید.

در بخش هورمون شناسی خود از روش الکتروکمولومینسانس که از جدیدترین و پیشرفته ترین متدهای آزمایشگاهی در دنیا می باشد، بهره می برد. با استفاده از این روش قادر است تا آزمایشهای بخش هورمون را به سرعت و دقت بسیار بالا انجام و جوابها را به صورت خودکار به بخش جوابدهی ارسال نماید.

به طور مثال شاید تا چند سال پیش اندازه گیری هورمون TSH با دقت 0.001 میلی گرم در دسی لیتر ظرف مدت 30 دقیقه در حد یک رویا برای آزمایشگاهها بود ولی هم اکنون با روش فوق این رویا محقق شده است. در حال حاضر ده ها آزمایش به صورت روزانه توسط این دستگاه انجام و گزارش میشود و در موارد اورژانس آزمایشات زیر ظرف مدت چند ساعت آماده گزارش خواهد بود.